Salarisportage : Definitie

Salarisportage is een driepartijen contractuele relatie. Het betrekt een gedragen consultant (de freelancer), een Salarisportage bedrijf en een klantbedrijf waarin de gedragen werknemer een dienst verricht. Deze status onderscheidt zich van de andere omdat het een compromis is tussen onafhankelijkheid en loondienst. De contractering van deze relatie gebeurt in twee stappen:

 1. De arbeidsovereenkomst tussen het Salarisportage bedrijf en de gedragen werknemer lijkt sterk op een klassieke arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk contract, met of zonder kader, ziektekostenverzekering). De arbeidsovereenkomst bevat echter de berekenings- en betalingsvoorwaarden van het salaris (L1254-21). Het grote verschil is dat de perioden zonder dienstverlening aan een klantbedrijf niet worden betaald (L1254-21-ll). Een Salarisportage overeenkomst wordt soms voorgesteld als inleiding op de arbeidsovereenkomst.
 2. De missieovereenkomst: bevat 9 clausules die met name de eigendom van het contract aan de gedragen werknemer garanderen (L1254-23). Het contract wordt meestal opgesteld door het Salarisportage bedrijf vanwege deze specificiteiten. De dienstverleningsovereenkomst omvat de uitvoeringsvoorwaarden van de dienst door de gedragen werknemer voor het klantbedrijf. De gedragen werknemer hoeft niet noodzakelijkerwijs te tekenen. Hij moet echter wel op de hoogte zijn van de inhoud ervan.
relation tripartite en portage salarial

⚙️ Werking

Salarisportage is gebaseerd op 4 eenvoudige principes:

 1. De gedragen consultant heeft volledige autonomie over al zijn missies. Hij onderhandelt zelf met het klantbedrijf over de aard van de missie, de duur en de prijs.
 2. Hij tekent vervolgens een dienstverleningsovereenkomst met het klantbedrijf en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met het Salarisportage bedrijf.
 3. Ten slotte zorgt het Salarisportage bedrijf voor de facturering van de vergoedingen aan het klantbedrijf en stelt een loonstrook op voor de gedragen werknemer.
 4. Aan het einde van de missie kan de consultant een wederzijds akkoord aanvragen om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering.

⌛️ De 5 stappen om een gedragen werknemer te worden

De 5 stappen om een gedragen werknemer te worden

De 5 stappen om een gedragen werknemer te worden in Salarisportage

1 – Vind een opdracht

De eerste stap op weg naar onafhankelijkheid is het vinden van een opdracht bij een klant. Zo heb je alle kaarten in handen om je voorwaarden, je dagtarief, de duur van de opdracht en de specifieke clausules te onderhandelen. Als je nog niet zelfverzekerd genoeg bent om een opdracht te vinden, kun je onze gids hierover raadplegen.

2 – Vind een Salarisportage bedrijf

Zodra je je klant hebt gevonden, kun je een Salarisportage bedrijf kiezen. Hiermee kun je binnen 24 uur je zelfstandige status verkrijgen. Maar wees voorzichtig bij deze keuze, want verschillende factoren zijn belangrijk:

 • De transparantie van de kosten (kies een bedrijf met het label “Zero Hidden Fees” door de FEDEP’s)
 • De kwaliteit van de dienstverlening aan de gedragen werknemers (je kunt verwijzen naar Google-recensies en feedback van voormalige medewerkers).
 • Informeer je ook over de voordelen waarvan je kunt profiteren (PEE, PERCO, maaltijdcheques).

Zodra je je keuze hebt gemaakt voor een Salarisportage bedrijf, zal dit bedrijf je een arbeidsovereenkomst laten tekenen. Het moet je ook een Salarisportage overeenkomst laten tekenen die vermeldt:

 • De commissie voor beheerskosten
 • En de andere kosten die van toepassing kunnen zijn en hun berekening (wees hierover waakzaam bij je keuze van bedrijf).
 • De verschillende diensten die het bedrijf je biedt en hun kosten indien nodig.
 • En tot slot vind je ook een duidelijke uitsplitsing van je salaris.

3 – Teken een dienstverleningsovereenkomst met je klant

Wanneer je arbeidsovereenkomst en de Salarisportage overeenkomst zijn getekend, hoef je alleen nog maar te contracteren. Het Salarisportage bedrijf zal dan rechtstreeks contact opnemen met je klant om de dienstverleningsovereenkomst te laten tekenen, die vervolgens naar jou wordt teruggestuurd voor controle en ondertekening.

De aandachtspunten die je moet kennen over de dienstverleningsovereenkomst in Salarisportage zijn:

 • De uitvoeringsvoorwaarden van de dienst
 • De duur ervan
 • Je vergoeding
 • De specifieke clausules (non-concurrentie, non-solicitatie van klanten, enz.).
 • De financiële garantie
 • De naam van de verzekeraar
 • Je kunt ook clausules voor vervroegde beëindiging van de dienst voorzien

Het kan ook gebeuren dat de klant wil werken met zijn dienstverleningsovereenkomst: In dat geval zorgen wij bij Régie Portage ervoor dat dit contract wordt aangepast aan de formaliteiten van Salarisportage. In feite bevatten de standaardcontracten van klanten vaak niet alle specifieke informatie over deze oplossing.

4 – Voer je opdracht uit

Met het juridische en administratieve aspect afgerond, hoef je alleen nog maar je opdracht uit te voeren volgens de contractvoorwaarden. Aan het einde van elke maand wordt je gevraagd om een activiteitenverslag in te vullen. Het vat je werktijd samen, de specifieke voorwaarden (telewerken, afgelegde kilometers, maaltijdvergoeding, enz.). Bij Régie Portage wordt het activiteitenverslag automatisch gegenereerd en is de taak nog eenvoudiger, elk type vergoeding wordt in aanmerking genomen (uren, dagen, forfait).

De facturering en de opvolging in geval van wanbetaling worden rechtstreeks beheerd door het Salarisportage bedrijf. Je hoeft dus geen tijd te verspillen aan tijdrovende uitwisselingen met je klant.

5 – Het Salarisportage bedrijf zet je omzet om in salaris

Het doel van het Salarisportage bedrijf is vervolgens om je facturering om te zetten in een loonstrook. Zo ontvang je elke maand je loonstrook en een activiteitenrekening. Deze geven je duidelijk inzicht in de kosten, de beheerskosten en eventuele extra kosten.

💪 De kracht van de gedragen werknemerstatus in Salarisportage

Een gedragen werknemer aan het werk

De zekerheid van een vast contract

Het belangrijkste voordeel van de status van werknemer is de bescherming die dit met zich meebrengt. Wanneer je overstapt naar Salarisportage, teken je een vast contract met je Salarisportage bedrijf. Je geniet dus van sociale bescherming, draagt bij aan de werkloosheid en het pensioen.

Bovendien profiteer je ook van een voorzorgsmaatregel, een bedrijfsziektekostenverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij Régie Portage profiteert de gedragen werknemer van de AXA ziektekostenverzekering en voorzorgsmaatregel met behoud van salaris vanaf 3/3/30 dagen in geval van ongeval/ziekenhuisopname/ziekte.
De voordelen

De gedragen werknemer kan ook profiteren van een reeks voordelen, afhankelijk van het Salarisportage bedrijf.

Bij Régie-Portage is het mogelijk om te krijgen:

 • Maaltijdcheques van €10 per dag
 • Cadeaubonnen en cultuurcheques
 • PEE (Bedrijfsspaarplan)
 • PERCO (Pensioenspaarplan)

De solvabiliteit

Een van de voordelen van een vast contract is een betere financiële solvabiliteit. De zekerheid van een vast contract maakt het gemakkelijker om een lening af te sluiten. Het is ook een goede troef als je op zoek bent naar een woning, vooral als huurder!
De opleiding

Om zich te scholen heeft een gedragen werknemer 2 oplossingen:

 • Direct via zijn CPF-account gaan.
 • Of vraag zijn bedrijf om de opleiding volledig te financieren.

Gebruik van zijn CPF

In het geval van een fulltime baan gedurende een jaar ontvangt de gedragen werknemer 500 euro op zijn CPF-account. Hij beschikt over dit budget zoals hij wil, en het Salarisportage bedrijf komt niet tussenbeide in het proces.
De financiering van de opleiding door het Salarisportage bedrijf

Een gedragen werknemer kan vragen om zijn opleiding volledig te laten financieren na 3 maanden anciënniteit. Hij kan het verzoek indienen wanneer hij wil of tijdens zijn jaarlijkse opvolgingsgesprekken.

Wanneer het Salarisportage bedrijf de opleiding financiert, is er geen budgetplafond. De enige beperking is dat de opleiding verband moet houden met de activiteit van de werknemer. Dit kan dienen om zijn vaardigheden te ontwikkelen of een door een klant gevraagde certificering te behalen.

Opmerking: Het is niet mogelijk om een hybride financiering te doen tussen CPF en Salarisportage bedrijf. Bijvoorbeeld, als de werknemer 1000 euro op zijn CPF heeft en een opleiding van 1200 euro wil. Het Salarisportage bedrijf kan de resterende 200 euro niet aanvullen. Maar het kan de opleiding volledig financieren, en de werknemer kan zijn 1000 euro behouden!

Bij Régie Portage wordt het bedrag van de toegewezen opleidingen niet afgetrokken van de activiteitenrekening van de gedragen werknemers. Sommige niet-gelabelde Salarisportage bedrijven “Zero Hidden Fees” brengen deze kosten in rekening op de activiteitenrekening van de werknemers.

📃 De contracten in Salarisportage

Het vaste en tijdelijke contract in Salarisportage

Met uitzondering van enkele zeldzame gevallen, wordt de arbeidsovereenkomst in Salarisportage aangegaan voor onbepaalde tijd. Het tijdelijke contract is zeldzaam geworden sinds de verordening van 2 april 2015.
Vast of tijdelijk contract? Een veelgestelde vraag in Salarisportage.

Echter, het contract voor onbepaalde tijd (CDI) is nu de norm in Salarisportage in 2022. In feite heeft het tijdelijke contract (CDD) veel meer nadelen dan het CDI: starheid, minimale termijn, financiële solvabiliteit, werkloosheid, enz. Het wordt dus steeds minder gebruikt.

In het sectorrapport van 2016 waren er echter slechts 44% CDI’s.

De dienstverleningsovereenkomst

De dienstverleningsovereenkomst is een commercieel contract dat de relatie tussen een klant en zijn dienstverlener formaliseert en beveiligt. In dit contract staan de verplichtingen van beide partijen. De diversiteit van de dienstverleningsmarkt maakt het onmogelijk om zogenaamde “gestandaardiseerde” contracten te gebruiken.

Aan de kant van de klantbedrijven is de dienstverleningsovereenkomst een factor van diverse risico’s. In feite zijn er risico’s zoals:

  • Beheerskosten (commissie + CVAE + belastingen en verzekering)

Sociale bijdragen

 • Herkwalificatie van het contract
 • Illegale arbeidslening en misdrijf van handel

Een Salarisportage bedrijf zet de facturering van de missies van een gedragen werknemer om in salaris. Het Salarisportage bedrijf gebruikt zijn expertise in boekhouding om het inkomen van zijn werknemers te optimaliseren. De facturering wordt omgezet in salaris na aftrek van:

 • Beheerskosten (commissie + CVAE + belastingen en verzekering)
 • Sociale bijdragen

Aandachtspunt: Sommige Salarisportage bedrijven hanteren een “restitutiepercentage” dat vaak ten nadele is van de freelancer.
De beheerskosten (commissie + CVAE + belastingen en verzekering)

Beheerskosten = commissie 5% geplafonneerd + belastingen en verzekering
De commissie

De belastingen en verzekeringen omvatten de RC Pro-verzekering, de financiële garantie, de garantie voor onbetaalde facturen en de CVAE. Let op, deze bijdragen zijn vaak verborgen in de werkgeverslasten of de activiteitenrekening (zoals toegestaan door bijlage nr. 2 van de CC). Bij Régie Portage worden de belastingen en verzekeringen doorberekend voor 1,5% van de omzet. Ze worden vermeld in de arbeidsovereenkomst en afgetrokken van de activiteitenrekening.

Dit zijn de kosten waarop het inkomen van de Salarisportage bedrijven is gebaseerd. De berekening van deze kosten varieert per bedrijf en is een belangrijk punt om in de gaten te houden bij de keuze van een Salarisportage bedrijf. Ze liggen meestal tussen 4 en 10% van de bruto facturering van de gedragen werknemer. Sommige Salarisportage bedrijven werken met aflopende tarieven afhankelijk van de facturering, en bevoordelen alleen de hoge salarissen…

Bij Régie Portage hebben we ervoor gekozen om ons tarief op 5% van de omzet te zetten, met een maximum van 600 euro. Dit tarief verandert niet, ongeacht het factureringsniveau.

 

De CVAE en belastingen en verzekeringen

Naast de 5% beheerskosten wordt er 1,5% toegevoegd voor belastingen, verzekeringen en CVAE.
De sociale bijdragen

In Salarisportage draagt de gedragen werknemer zowel de werkgevers- als werknemerslasten. Deze kosten dienen om de sociale zekerheid te financieren en zijn nodig om in aanmerking te komen voor werkloosheid, pensioen of aanvullende gezondheidszorg.

Hier is het detail van deze 2 posten:

De werkgeverslasten : Het eerste wat u moet weten is dat de werkgeverslasten geen vast tarief zijn. Ze zijn gekoppeld aan verschillende drempels op basis van het bruto salarisniveau van een werknemer. Er zijn dus 4 verschillende tarieven, zoals hieronder aangegeven. Let op, de tarieven bevatten geen voordelen en zijn aan de lage kant.

De werknemerslasten : De berekening van de werknemerslasten is iets eenvoudiger. Het bedraagt 22% van het bruto salaris van de gedragen werknemer (ongeveer 28% van het netto salaris).

Het verwachte netto salaris

Het netto salaris, exclusief lasten en voordelen, ligt tussen 45 en 55% van de omzet. De variatie hangt af van het tarief van de beheerskosten en het gewenste salarisbedrag. Werkgeverslasten zijn immers afnemend en kunnen worden geoptimaliseerd afhankelijk van het gewenste salaris.

Voorbeeld: Een consultant factureert 20 dagen à 500€ excl. BTW/dag, ofwel 10.000€ excl. BTW. Hij ontvangt 5.146€ netto salaris voor belastingen na aftrek van 650€ beheerskosten en 4.204€ sociale bijdragen. Simulatie inkomsten/uitgaven gemaakt in juni 2022 zonder kosten of voordelen.
Het label “nul verborgen kosten” van de fedep’s toont de transparantie van een Salarisportage bedrijf

Zero Hidden Fees Label delivered by FEDEP'S

Het label "nul verborgen kosten"

Régie Portage is een bedrijf dat het label “Zero Hidden Fees” heeft gekregen na een onafhankelijke financiële audit door de FEDEP’S. Dit betekent dat de duidelijkheid van de rekeningen en de afwezigheid van verborgen kosten is vastgesteld.

Uitsluitingen van Salarisportage

Allereerst moet u weten dat Salarisportage beperkt is tot bepaalde beroepen en dus niet voor iedereen toegankelijk is. Gereguleerde beroepen (advocaten, accountants, notarissen, artsen, enz.) zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor persoonlijke dienstverlening en onderhandelingsberoepen (inkoop en verkoop). De wetgeving van Salarisportage legt ook een minimumfacturatie op om toegang te krijgen. Het minimum is een facturatie van 250 euro per dag of 35 euro per uur. Beroepen met een laag inkomen zijn dus ook automatisch uitgesloten.

Het is ook noodzakelijk om ten minste 3 jaar significante ervaring in uw sector aan te tonen. Of bij gebrek daaraan ten minste een niveau van Bac+2 te hebben.

De beroepen van Salarisportage

In het veld van beroepen die zijn toegestaan in Salarisportage kunnen we 4 categorieën van diensten onderscheiden: Advies, Opleiding, Audit en Expertise. Hoewel er bijzondere gevallen zijn buiten deze gebieden, zijn dit de meest vertegenwoordigde in Salarisportage.

We kunnen ook elk van deze categorieën onderverdelen in beroepen of bedrijfstakken. Een lijst zou hier te lang zijn om te beschrijven, want er zijn niet minder dan 820 beroepen vertegenwoordigd.

Sommige Salarisportage bedrijven zijn gespecialiseerd in een bepaald type beroep of dienst, andere zijn meer algemeen. Bijvoorbeeld bij Régie Portage, zijn 95% van de werknemers verdeeld over de bouw, IT en interim management.