Alles wat je moet weten over Salaris portage

Definitie

Salarisoverdracht bestaat uit een tripartiete contractuele relatie. Zij huurt een consultant (de freelancer), een salariskoepelbedrijf en een opdrachtgever in waarin de werknemer een dienst verricht. Deze status onderscheidt zich van de andere omdat het een compromis is tussen onafhankelijkheid en werkgelegenheid. De contractualisering van deze relatie gebeurt in twee fasen:

  • De arbeidsovereenkomst tussen de overkoepelende vennootschap en de werknemer lijkt sterk op een traditionele arbeidsovereenkomst (CDI of CDD, leidinggevende of niet, onderlinge). In de arbeidsovereenkomst zijn niettemin de methoden vastgelegd voor het berekenen en betalen van de beloning (L1254-21). Het grote verschil is dat perioden zonder dienstverlening aan een klantbedrijf niet worden vergoed (L1254-21-ll). Soms wordt als preambule van de arbeidsovereenkomst een overeenkomst over loonoverdracht voorgesteld.
  • Het opdrachtcontract: bevat 9 clausules die met name de eigendom van het contract aan de werknemer garanderen (L1254-23). Vanwege deze specifieke kenmerken wordt het contract doorgaans opgesteld door het overkoepelende bedrijf. In de dienstverleningsovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen voor het uitvoeren van de dienstverlening door de medewerker in opdracht van de opdrachtgever. De werknemer is niet noodzakelijkerwijs ondertekenaar. Hij moet echter wel op de hoogte worden gesteld van de inhoud van dit laatste.

Voor- en nadelen van salarisportage

De voordelen van salarisoverdracht voor de werknemer en zijn opdrachtgever zijn talrijk:

Eenvoud: Zodra uw klant gevonden is, hoeft u alleen nog maar contact op te nemen met een loonbedrijf om uw arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Bij Régie Portage duurt het opzetten bijvoorbeeld minder dan 24 uur en kun je meteen aan je missie beginnen.

Zekerheid: Bij salarisoverdracht heeft u een vaste werknemersstatus, wat zekerheid biedt

Vrijheid: Het beheer van uw activiteit is aan u, u promoot zelf uw vaardigheden en bepaalt uw prijzen. U kunt ervoor kiezen om met de klanten te werken die u wilt. Ook bent u volledig vrij om uw statuut of overkoepelende vennootschap te wijzigen.

Flexibiliteit: u kunt uw service binnen 24 uur starten! Door dienstverlener te worden, kunt u uw contract ook snel beëindigen in geval van een slechte ervaring met de klant.

Snelheid: Er zijn minder dan 24 uur nodig om te upgraden naar de werknemersstatus en uw service te starten.

Salaris simulatie

Met de salarisoverdrachtsimulatie kunt u uw salaris berekenen op basis van uw TJM en uw uitgaven.

Als de uitslag u bevalt, ontvangt u per e-mail een samenvatting. Deze simulator is afkomstig van onze SILAE salarissoftware. Om het salaris na belastingen te berekenen, moet u het bedrag dat aan de belastingen is besteed, aftrekken. Het is gelijk aan het marginale belastingtarief vermenigvuldigd met het nettoloon berekend met een verhoging van 5%. (belastbaar loon is iets hoger dan nettoloon).