Het salaris portage voor IT-diensten in Frankrijk

De arbeidsmarkt in Frankrijk is voortdurend in beweging, en de IT-sector vormt hierop geen uitzondering. Vanwege een groeiende behoefte aan flexibiliteit en specialisatie is salaris portage in de IT-sector een populaire oplossing geworden voor veel zelfstandige professionals, waaronder Nederlanders die in Frankrijk willen werken. Deze praktijk biedt zowel grote professionele vrijheid als gunstige sociale dekking, terwijl het een veilige contractuele relatie met klanten garandeert.

Een hybride oplossing geschikt voor internationale mobiliteit

Salaris portage is een hybride vorm van werkgelegenheid die de voordelen van zelfstandig werk en loondienst combineert. De zelfstandige professional, ook wel “gedragen consultant” genoemd, vertrouwt het administratieve beheer van zijn activiteiten toe aan een salaris portage bedrijf, dat zijn werkgever wordt en hem een salaris betaalt. In ruil hiervoor voert de gedragen consultant opdrachten uit voor klanten, die worden gefactureerd door het salaris portage bedrijf. Salaris portage stelt de consultant in staat zich te concentreren op zijn expertise, zonder zich zorgen te hoeven maken over de administratieve, fiscale en sociale beperkingen die verband houden met het opzetten en beheren van een individueel bedrijf.

In de IT-sector heeft salaris portage zich gevestigd als een oplossing die is aangepast aan de specifieke behoeften van professionals. De vraag naar IT-vaardigheden neemt immers voortdurend toe en bedrijven zijn vaak op zoek naar experts voor tijdelijke of projectmatige opdrachten. Nederlandse ontwikkelaars, systeemarchitecten, netwerkbeheerders, projectmanagers, cybersecurity consultants, data scientists en andere digitale specialisten kunnen zo gevarieerde en goedbetaalde opdrachten vinden dankzij salaris portage in Frankrijk.

Een alternatief voor Nederlandse bedrijven die Franse werknemers willen aannemen

Dit systeem stelt buitenlandse bedrijven, zoals Nederlandse bedrijven, in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot een poel van Franse IT-vaardigheden, zonder de beperkingen die verbonden zijn aan de directe aanwerving van een werknemer in Frankrijk. En de voordelen zijn talrijk:

 1. Vereenvoudiging van het wervings- en samenwerkingsproces met Franse consultants: De salaris portage maatschappij neemt inderdaad de administratieve formaliteiten voor haar rekening, zoals het verkrijgen van een werkvisum en een verblijfstitel voor de gedragen consultant, en het opstellen van dienstverleningscontracten die voldoen aan de Franse wetgeving.
 2. Toegenomen flexibiliteit: Nederlandse bedrijven kunnen Franse consultants inhuren voor incidentele opdrachten of opdrachten van bepaalde duur, afhankelijk van hun specifieke behoeften. De expertisegebieden die door IT-salaris portage worden bestreken, zijn breed, waaronder ontwikkeling, netwerkbeheer, cyberbeveiliging, datawetenschap, projectmanagement en vele anderen. Dankzij deze flexibiliteit kunnen Nederlandse bedrijven hun strategie snel aanpassen en hun personeelsmiddelen optimaliseren naargelang de evolutie van hun projecten.
 3. Gegarandeerd veilig juridisch kader: De salaris portage maatschappij zorgt voor naleving van de wettelijke en sociale verplichtingen in Frankrijk en biedt de gedragen consultant een volledige sociale bescherming, waaronder ziektekostenverzekering, pensioen, werkloosheidsuitkeringen en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Des consultants informatiques

Begeleiding van de IT-consultant: waarom is het belangrijk?

Bij Régie Portage hechten we veel belang aan de begeleiding van de IT-freelancer:

Onze leidraad bij Régie Portage is dat een IT-consultant gemakkelijker een opdracht vindt dankzij individuele begeleiding. En niet zomaar een opdracht: een opdracht dicht bij huis en in het specialisme dat hij beheerst.

Dankzij onze adviseurs kan de IT-freelancer ook gemakkelijker omgaan met de bijzonderheden van een opdracht (relationele moeilijkheden, overbelasting, enz.)

Waar mogelijk proberen we ook de kansen van onze consultants te vergroten om een lening of huur te verkrijgen (salarisverdeling, bijdrage).

Tot slot begeleiden we onze leden om maximaal te profiteren van de voordelen:

 • Behoud van salaris tijdens vakantie/ATV-dagen;
 • Vergoeding van beroepskosten;
 • Profiteren van zoveel mogelijk sociale voordelen (maaltijdcheques, PEE, PERCO, CESU-cheques, Kadeos).

Wat voor salaris kun je verwachten?

Om het simpel te stellen, wordt er meestal gezegd dat een “porté” (een werknemer in loondienst) een salaris verdient dat gelijk is aan 50% van de factuur exclusief btw. In vergelijking met het salaris van een IT-consultant in een ESN (dienstverlenend bedrijf in de IT-sector) is deze berekening niet helemaal nauwkeurig. Inderdaad, er moeten ook de volgende bedragen in mindering worden gebracht: de bedragen die zijn toegewezen voor het behoud van het salaris tijdens de vakantie en de bedragen die in reserve moeten worden gehouden voor de ontslagvergoeding (ook wel financiële reserve genoemd in artikel 21 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor loondienst).

Voorbeeld van salaris

Gedurende 3 jaar was Daniel een SQL-consultant bij een ESN en verdiende hij ongeveer €2.800 netto. Door volharding slaagde hij er uiteindelijk in om van zijn ESN een opleiding tot IT-projectmanager te krijgen met een SCRUM- en ITIL4-certificering. Na 2 jaar ervaring als projectmanager ontving hij zoveel meldingen op LinkedIn dat hij uiteindelijk besloot zijn diensten aan te bieden als IT-freelancer in loondienst. Sindsdien werkt hij tegelijkertijd voor verschillende ESN’s, waaronder zijn voormalige werkgever.

Hij factureert gemiddeld €800 per dag in loondienst. Uitgaande van een gemiddelde van 19 werkdagen per maand factureert hij €15.200 exclusief btw per maand. Zonder voordelen of kosten kan hij tot €7.900 netto verdienen (na aftrek van €850 aan kosten en €6.450 aan sociale bijdragen), wat iets meer is dan 51% van het exclusief btw bedrag.

Als hij een computer koopt voor €1.800 incl. btw (die wordt terugbetaald in de vorm van professionele kosten), oftewel €1.500 exclusief btw, blijft er een saldo over van €13.700, wat neerkomt op een nettoloon van €7.000. Uiteindelijk heeft Daniel €7.000 + €1.800 = €8.800 verdiend, wat 58% van zijn facturering exclusief btw is.

Implementatie van salaris portage

Als u nu overtuigd bent dat salaris portage voor IT de juiste oplossing voor u is, is de volgende vraag: hoe?

De IT-consultant moet eerst zijn eerste opdracht binnenhalen. Om dit te doen, zal hij zijn cv / LinkedIn-profiel aanpassen en een verkoopprijsbereik bepalen. Voordat hij zijn netwerk benadert, moet hij vervolgens een overgangsstrategie bepalen tussen de status van werknemer en die van freelancer (ontslag, wederzijds akkoord). Let op, het wederzijds akkoord met uw huidige werkgever is niet verplicht, omdat het beëindigen van het vaste dienstverband door het salaris portage bedrijf u dezelfde rechten geeft.

Daarna kan de toekomstige freelancer zijn potentiële klanten benaderen via zijn huidige netwerk, opdrachtwebsites of vacatures bij ESN’s.

Tot slot moet de consultant een onderhandelingsmethode definiëren, zoals de beroemde Japanse methode.

Dit zijn de onderwerpen waarop wij u kunnen helpen: Aanpassing van het cv – Prijsbereik – Overgangsstrategie – Acquisitie – Onderhandeling.

De cijfers van salaris portage in de IT-sector in Frankrijk

 • Hoewel het sinds 1988 bestaat, is salaris portage pas sinds april 2015 gereguleerd. Een collectieve arbeidsovereenkomst beschermt de gedragen werknemers sinds juli 2017.
 • Met bijna 32.800 gedragen werknemers en een omzet van 1 miljard euro is salaris portage de favoriete status van de IT-freelancer. Met een gemiddeld bruto-inkomen van 60.000 euro heeft de gedragen werknemer een veel hoger salaris dan een traditionele consultant.
 • In salaris portage eindigt 77% van de contracten met een wederzijds akkoord. Dit type conclusie is een garantie om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen van Pôle Emploi / ASSEDIC.

Régie Portage, de specialist in IT-salaris portage

 • Terwijl 90% van de salaris portage bedrijven generalistisch zijn (minimaal 3 specialiteiten), positioneert Régie Portage zich duidelijk naast IT-consultants.
 • Met 220 gedragen werknemers en een omzet van 14 miljoen euro in 2021, is Régie Portage een onmisbaar, mensgericht bedrijf in de IT- en IT-sector.

Recensies van Regie Portage